Den fjärde industriella revolutionen förutsätter utbyggnad av fiberförbindelser till hela landet!

Hos oss i Raseborg och Hangö har byggandet av fiber till fastigheter som tur redan kommit långt – hälften av områdets hushåll har redan tillgång till datanät som möjliggör 1 Gb/s förbindelser. Byggandet har även inletts i Ingå och som exempel kartläggs just nu intresset i Degerby. Ett fibernät som når alla fastigheter är ett viktigt trumfkort för våra kommuners konkurrenskraft.

Läs i pressmeddelandet hur Finnet-förbundet efterlyser en bredbandsstrategi för Finland: https://www.finnet.fi/sv/en-bredbandsstrategi-bor-omgaende-skapas-finland/