Vår betjäningspunkt i Ekenäs är stängd tisdagen 8.5 p.g.a. flytt. I Karis betjänar vi som normalt kl. 11 - 16 och på numret 019 278 480 svarar vi kl. 9 - 16.

Fr.o.m. 9.5 betjänar vi i Ekenäs i våra nya utrymmen i Telehuset på Björknäsgatan 12.