Vi ordnar en allmän fiberinfokväll onsdagen den 13 juni på Hembygdsgården för att kartlägga ingåbornas intresse för fiber och eventuella nya byggnadsområden för nästa år.
Våra fiberexperter informerar om informationssamhällets utveckling, om möjligheten att få ett modernt datanät till Ingå samt svarar på frågor angående fiberanslutningar och -tjänster.
Kaffebjudning.

Välkommen!

KTAB Ingå 5