Projektet går ut på att utreda möjligheterna för att via Nordostpassagen bygga en digital bro mellan Europa och Asien. Projektet verkställs av Cinia Oy på Kommunikationsministeriets initiativ. Som en del av Arctic Connect -projektets ruttplanering har även en möjlig C-Lion2 -havskabelanslutning från Bottenviken till Hangö Udd tagits upp.

C-Fiber Hanko Oy har redan investerat i en snabb och cybersäker C-Lion1-havskabelanslutning mellan Finland och Tyskland. Dessutom erbjuder C-Fiber Hanko tillsammans med Hangö och Raseborg flera datacenter områden på Hangö udd, www.hankodataparks.fi.

C-Fiber Hanko Oy ägs av de västnyländska företagen Karis Telefon, Ekenäs Energi, Andelsbanken Raseborg, N3M, Forcit, Ekenäs Sparbank, Hangö Hamn och XLT-Systems, privatperson Björn Siggberg samt Hangö och Raseborgs stad.

Pressmeddelande 21.06.2018

Datakaapeli

Från vänster

Taneli Vuorinen, Cinia, verkkopalvelut-liiketoiminta johtaja
Henrik Ekblom, Karis Telefons VD
Ragnar Lundqvist, Raseborgs stadsdirektör
Ari-Jussi Knaapila, Cinias VD
Denis Strandell, Hangös stadsdirektör
Frank Hoverfelt, Ekenäs Energis VD
Patrik Gustafsson, Karis Telefon, teknisk direktör
Eero Hettula, Västra Nylands handelskammare, VD