Pressmeddelande 12.12.2018

Sven Holmbergs porträtt avtäcktes 10.12.2018 i närvaro av representanter för Karis Telefons förvaltningsråd, styrelse, VD och ledningsgrupp samt porträttets konstnär Camilla Pulkki.

Henrik Lindholm som suttit i bolagets försvaltningsråd konstaterade i sitt porträttal att Sven Holmberg har visat sig vara både påläst, engagerad och resultatinriktad. Hans inkluderande sätt att jobba har gjort att man trivs och har lätt att samarbeta med honom. Detta kompletterat med en vilja att ställa upp för det allmänna har gett goda resultat.

Vidare konstaterar Lindholm att för den operativa ledningen är det viktigt med en styrelse som stöder och har klara målsättningar. Här har styrelsens ordförande en central roll, vilket är av största vikt när styrelsen skall ta ställning till olika vägval i verksamheten.

Under den utveckling och de förändringar som skett under den senaste tiden inom Karis Telefon, vilket gjort västnyland till en av de ledande regionerna när de gäller fasta fiberoptiska nät till hem och företag, har det varit till fördel att ha en ordförande med de egenskaper och den kunskap som Sven Holmberg besitter. Holmberg som nu fortsätter som medlem i Karis Telefons förvaltningsråd har en lokal förankring och regional utblick samt också vid behov en nationell syn vilket är till nytta och gagn för Karis Telefon konstaterade Lindholm.


Sven Holmbergs medlemskap i Karis Telefons styrelse och förvaltningsråd:
Styrelse suppleant i Karis Telefon 29.5.1985-25.5.2000
Styrelsemedlem i Karis Telefon 26.5.2000-10.12.2008
Styrelseordförande i Karis Telefon 11.12.2008 - 25.9.2018
Invald i Karis Telefons förvaltningsråd 26.9.2018 –

Konstnären Camilla Pulkki och Sven Holmberg vid sitt porträtt 10.12.2018 foto Henrik Ekblom

På bilden Sven Holmberg och konstnären, Svens dotter Camilla Pulkki

 

Tilläggsinformation:
Sven Holmberg, tel. 040 510 3760
Konstnären Camilla Pulkki, tel. 0440 876 324
VD för Karis Telefon Henrik Ekblom. tel. 044 744 0420