Vårt fibernät i västnyland klarade sig bra i den senaste Aapeli-stormen. Det uppkom inga skador på varken kablar eller teknisk utrustning. Det är utmanande för alla parter när kablarna grävs ned i marken, men belöningen kommer när stormarna viner! Vi har även har elsäkrat våra centraler, vilket betyder att fibertjänsterna hålls i gång även under elavbrott.

Om du har tillgång till en reservströmkälla såsom UPS eller generator att förse fiberterminalen med ström så kan du alltså använda fibertjänsterna även vid elavbrott! Vid användning av generator bör du försäkra dig om att den lämpar sig för matning av känslig elektronik.

Läs Yles artikel: Ett längre strömavbrott slår ut samhället på 48 timmar. Är du förberedd?