Kanalutbudet för våra kabel-tv-kunder förnyades samtidigt som vi böt signalleverantör 29.10.2019. Om dina kanaler inte kommer fram, gör en fabriksåterställning och därefter en kanalsökning. 

Signaländringen förutsätter att en kanalsökning görs. Nyare mottagare (tv eller digibox) gör detta automatiskt, men på flera apparater ska kanalsökningen göras själv. Vid behov hjälper vi till med kanalsökningen. När kanallistan på din tv är uppdaterad och kanalnamnen hittas på dess nya kanalplatser, kommer baskanalerna fram. Betalkanalerna auktoriseras till ditt tv-kort bara du låter din tv/digibox stå påslagen. Välj en utav dina betalkanaler, och låt din tv stå på utan att byta kanal. 

Observera att de flesta kanalerna i fortsättningen kräver HD-utrustning. En del av kanalpaketen fortsätter som förr, men det har även skett ändringar i flera. Läs mer: