Kanalutbudet för våra kabel-tv-kunder förnyas samtidigt som vi byter signalleverantör 29.10.2019. Bekanta dig med det nya, bredare kanalpaketsutbudet redan nu och gör en kanalsökning på ändringsdagen. 

På ändringsdagen byts signalen på morgonen kl. 04:00 - 06:00. Efter detta ska en kanalsökning göras. Nyare mottagare (tv eller digibox) gör detta automatiskt, men på flera apparater ska kanalsökningen göras själv. Vid behov hjälper vi till med kanalsökningen. När kanallistan på din tv är uppdaterad och kanalnamnen hittas på dess nya kanalplatser, borde baskanalerna kunna ses normalt.

Betalkanalerna uppdateras till ditt tv-kort under loppet av ändringsdagen, bara du låter din tv/digibox stå påslagen. 

Låt gärna din tv/digibox vara på hela dagen eller natten. Tv-kortet mottar sk. auktoriseringsnycklar endast om mottagaren är på. Ifall betalkanalerna lyser med sin frånvaro ännu på onsdagen, ring oss! 

En del av kanalpaketen fortsätter som förr, men det sker även ändringar i flera. Ifall det sker ändringar i dina betalkanaler, får du ett brev av oss angående ändringarna som berör dina egna paket. Läs mer: