I samband med ändringen skedde det förändringar i kanalernas tekniska uppgifter och en del kanaler upphörde helt och hållet. Nya kanaler började sändas och det blev ändringar i kanalnumreringen.

Ifall din tv eller digibox inte automatiskt söker de nya kanalerna, måste du göra en kanalsökning och en fabriksåterställning vid behov. Kanalnumreringen på tv:n kan kontrolleras genom att trycka på fjärrkontrollens knapp GUIDE, EPG eller CH LIST.

Genom att följa anvisningarna för din tv eller digibox är det lätt att göra en kanalsökning på din apparat. Du följer med i kanalsökningens olika skeden direkt på apparatens skärm. På denna sida har vi samlat länkar och anvisningar. 

Skulle du ändå önska hjälp med kanalsökningen, så finns vi till hands! Du kan beställa ett hembesök av en montör. Hembesöket faktureras i samband med följande tjänstefaktura. Kontakta vår kundtjänst för att boka en tid, tfn. 019 278 480. Du kan naturligtvis kostnadsfritt komma in på någon av våra kundbetjäningspunkter med din digibox. 

Länkar till de vanligaste tv-tillverkarnas anvisningssidor:

  • LG manualer hittar du här
  • Panasonic manualer hittar du här
  • Philips manualer hittar du här
  • Samsung manualer hittar du här
  • Sony manualer hittar du här

 Traficoms allmänna anvisningar för kanalsökning