Våren 2020 publicerade jag ett blogginlägg om Karis Telefons arbete för klimat och miljö. COVID-19-fenomenet var då ännu rätt så nytt, och om den kommande Ukrainakrisen var vi alla lyckligt ovetande.

Nu lever vi i en helt annorlunda värld. Sättet att arbeta har förändrats för många, COVID-19 har mer eller mindre kommit för att stanna, och kriget i Ukraina har bland annat förorsakat en energikris som vi alla är smärtsamt medvetna om. Utöver detta har det allmänna säkerhetsläget skärpts, inte minst vad gäller olika typer av cybersäkerhetshot som i allra högsta grad även berör oss.

I turbulenta tider är det nästan alltid till fördel att tänka långsiktigt. Karis Telefon har under sin 102-åriga existens sett många olika kriser. Hur ser vardagen då ut inom Karis Telefon idag? Hur anpassar vi oss till den rådande situationen, och hur påverkar det dig som kund?

Ansvar för en av samhällets grundfunktioner

Många vet säkert redan att det optiska fibernätet ligger som grund för många av samhällets grundfunktioner. Har du tänkt på vad det betyder i praktiken? Bredbandet och teven i hemmet eller firman är kanske det första man kommer att tänka på, men vad annat? De mobila 4/5G-tjänsterna är helt beroende av el och fiber. Om fibernätet slås ut så slutar alltså även det mobila nätet att fungera. Vid ett omfattande elavbrott stängs mobilnätets 4G- och 5G-tjänster ned redan efter 15 minuter för att säkerställa att mobilsamtalen fungerar. Om man då tänker efter vilka alla av samhällets funktioner som är beroende av antingen fiber eller mobilt bredband så inser man snabbt omfattningen: butiker, banker, sjukhus osv.

Hur undviker man då dylika skräckscenarion? Jo, det sker genom kontinuerligt och kompromisslöst säkerhetstänkande och än en gång – långsiktighet. Karis Telefon är av myndigheterna klassat som ett försörjningsberedskapskritiskt bolag, på samma sätt som till exempel elbolagen. Det här innebär att vi bör se till att de tjänster vi erbjuder för samhället fungerar även vid ett undantagstillstånd. Det innebär förstås skyldigheter men även en del rättigheter. Vi har rätt att reservera behövlig personal och utrustning för detta och även när det till exempel gäller tillgång till energi och bränsle så har vi vissa utökade rättigheter. Vi har också tillgång till myndighetsinformation om cybersäkerhetsläget i landet.

Hur hanterar vi den nuvarande situationen?

Eftersom vi är helt beroende av oavbruten energiförsörjning är det viktigt att ha koll på energifrågorna. Vi har ett långsiktigt avtal med Raseborgs Energi, som gör att vi inte blir överraskade av kortsiktiga förändringar i energipriset. Riskerna som hänför sig till avbrott i energiöverföringen hanterar vi genom dialog med elnätsbolagen och via olika reservströmsarrangemang såsom generatorer och batterier. Teknologivalet är också en nyckelfråga, energieffektiva lösningar ger dubbel nytta – lägre kostnader och positiv miljöpåverkan.

Visste du att våra fibertjänster fungerar även vid strömavbrott? Vi har planerat nätet så, att fibertjänsterna fungerar i minst 24 timmar trots att elen är av. Om det i vinter skulle bli aktuellt med planerade elavbrott för att balansera elnätet, så behöver du bara förse fiberterminalen och datorn i hemmet med reservström för att kunna fortsätta jobba på distans.

Kostnader stiger överallt – måste även vi höja priserna?

Då kostnaderna stiger är grundregeln inom businessvärlden den, att kostnadsökningen så snabbt som möjligt måste överföras till kundpriserna. Det här gäller för största delen av alla företag, och för en del kan det till och med vara en ödesfråga. Karis Telefon är inte heller oberörd av dessa kostnadsökningar, trots långsiktiga avtal stiger kostnaderna även för oss.

Till långsiktigt tänkande hör även förmåga att planera ekonomin på lång sikt. En del av kostnadsökningarna blir säkert bestående, men en del förutspås också att bli rätt så kortvariga. Karis Telefon är ett skuldfritt bolag, och således påverkas vi till exempel inte direkt av utvecklingen på räntemarknaden. Just nu har vi möjlighet att vänta och se hur situationen utvecklas. Vi kommer att justera priset på kabel-tv-tjänsten med 30 cent/anslutning per månad efter årsskiftet. Inga andra prishöjningar på tjänsteavgifterna är under planering.

Cybersäkerhetsläget

När det gäller cybersäkerheten så är det ett faktum att hoten har ökat. Cybersäkerhet handlar om att skydda nätverk, enheter, program och data från attacker eller annan obehörig åtkomst. Det kan vara allt från ”vanlig” cyberbrottslighet såsom utpressningar, till cyberterrorism eller rent av cyberkrigsföring.

På Karis Telefon har vi en cybersäkerhetsgrupp som kontinuerligt analyserar läget, skolar personalen, utvecklar och testar skyddsmekanismerna och kommunicerar med berörda myndigheter. När det gäller cybersäkerhet så finns det trots allt inget hundraprocentigt skydd. Därför har vi tecknat en cyberförsäkring som bland annat ger oss tillgång till bästa möjliga utomstående expertresurser om olyckan skulle vara framme.


Karis Telefon Ab
Patrik Gustafsson, VD