Hallå Ingå! Vi befinner oss i Ingå S-Market fredagen den 15.2 kl. 16-19, kom förbi och säg hej!

Vad är det som är så bra med fiber? Varför borde jag ansluta mig till fibernätet? Höjs värdet på min fastighet om jag ansluter mig? Hur fungerar fiber i praktiken? Kom och fråga oss. På plats i S-Market kan du göra en beställning till områden där vårt fibernät redan finns, eller en intresseanmälan för ett nytt område.

Världens smartaste väg byggs med Karis Telefons fiber mellan Sjundeå och Karis. Siktet är inställt på sexhundra 5G-belysningsstolpar, högre trygghet samt utveckling av framtidens vägtrafik, i samarbete med Nokia, Ingå kommun och Ekenäs Energi.

Läs mera på Ingå kommuns hemsida samt i Tekniikka & Talous artikel.

IMG 9099 webb

Kommundirektör Robert Nyman (Ingå kommun), VD Henrik Ekblom (Karis Telefon), kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (Ingå kommun) och VD Frank Hoverfelt (Ekenäs Energi) vid den kommande smartvägen. 

IMG 9085 webb

Henrik Ekblom presenterar områdets smarta infrastruktur till pressen. 

 

Foton: Benjamin Lundin / Ingå kommun

Telia meddelade precis att deras trådtelefontjänster avslutas under året 2019. Många operatörer har redan länge avvecklat sina gamla nät speciellt i mer avlägsna regioner. Optofiber och mobillösningar har redan långt ersatt kopparkablarna, som under cirka hundra års tid har fungerat som grund för Finlands dataöverföringsnät. Det gamla kopparnätet avvecklas gradvis pga. att kablarna i nätet är föråldrade och nätets teknik inte klarar av den kapacitet som dagens och framtidens dataöverföringsbehov ställer på nätet.

I samarbete med Viasat bjuder vi på gratis sportkanaler för alla våra kabel-tv-kunder under Super Bowl-veckoslutet. Spendera ett otroligt veckoslut bland toppidrotten på Viasats kanaler!

Torsdagen 31.1 kl. 11-14
Fredagen 1.2 stängt

Våra återförsäljare, felanmälan och helpdesken betjänar som normalt. Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför och öppnar dörrarna normalt igen måndagen den 4.2.

MTV Finland HD och TLC HD hör från och med 15.1.2019 till vårt kanalutbud.

MTV Finland HD är samma kanal som MTV på kanalplats 60, men i HD-format. HD-versionen syns i fortsättningen på kanalplats 61. Till kanalens programutbud hör bland annat amerikanska reality- och dramaserier.

TLC HD kan ses på kanalplats 31 och är HD-versionen av TLC som hittas på kanalplats 11. TLC är en färggrann underhållningskanal riktad främst till unga kvinnor. Programutbudet består av energisk underhållning och du får en inblick i andra verkligheter, levnadsöden och kulturer. Förutom att drömma om bröllop så får du frossa i kakor och bli inspirerad av mode.

De flesta mottagarna hittar automatiskt nya kanaler. Om kanalerna inte kommer fram automatiskt, gör då en ny kanalsökning och/eller återhämta fabriksinställningarna.

Vårt fibernät i västnyland klarade sig bra i den senaste Aapeli-stormen. Det uppkom inga skador på varken kablar eller teknisk utrustning. Det är utmanande för alla parter när kablarna grävs ned i marken, men belöningen kommer när stormarna viner! Vi har även har elsäkrat våra centraler, vilket betyder att fibertjänsterna hålls i gång även under elavbrott.

Om du har tillgång till en reservströmkälla såsom UPS eller generator att förse fiberterminalen med ström så kan du alltså använda fibertjänsterna även vid elavbrott! Vid användning av generator bör du försäkra dig om att den lämpar sig för matning av känslig elektronik.

Läs Yles artikel: Ett längre strömavbrott slår ut samhället på 48 timmar. Är du förberedd?

Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för det gångna året!
Vi förbereder oss nu för julfirandet och håller våra betjäningspunkter stängda under julhelgen. Felanmälningen dejourerar trots det.

I mellandagarna betjänar vi normalt, utom på Nyårsafton, då stänger vi kl. 14.

Banner Jul 1024x768px

Pressmeddelande 12.12.2018

Sven Holmbergs porträtt avtäcktes 10.12.2018 i närvaro av representanter för Karis Telefons förvaltningsråd, styrelse, VD och ledningsgrupp samt porträttets konstnär Camilla Pulkki.

Henrik Lindholm som suttit i bolagets försvaltningsråd konstaterade i sitt porträttal att Sven Holmberg har visat sig vara både påläst, engagerad och resultatinriktad. Hans inkluderande sätt att jobba har gjort att man trivs och har lätt att samarbeta med honom. Detta kompletterat med en vilja att ställa upp för det allmänna har gett goda resultat.

Vidare konstaterar Lindholm att för den operativa ledningen är det viktigt med en styrelse som stöder och har klara målsättningar. Här har styrelsens ordförande en central roll, vilket är av största vikt när styrelsen skall ta ställning till olika vägval i verksamheten.

Under den utveckling och de förändringar som skett under den senaste tiden inom Karis Telefon, vilket gjort västnyland till en av de ledande regionerna när de gäller fasta fiberoptiska nät till hem och företag, har det varit till fördel att ha en ordförande med de egenskaper och den kunskap som Sven Holmberg besitter. Holmberg som nu fortsätter som medlem i Karis Telefons förvaltningsråd har en lokal förankring och regional utblick samt också vid behov en nationell syn vilket är till nytta och gagn för Karis Telefon konstaterade Lindholm.


Sven Holmbergs medlemskap i Karis Telefons styrelse och förvaltningsråd:
Styrelse suppleant i Karis Telefon 29.5.1985-25.5.2000
Styrelsemedlem i Karis Telefon 26.5.2000-10.12.2008
Styrelseordförande i Karis Telefon 11.12.2008 - 25.9.2018
Invald i Karis Telefons förvaltningsråd 26.9.2018 –

Konstnären Camilla Pulkki och Sven Holmberg vid sitt porträtt 10.12.2018 foto Henrik Ekblom

På bilden Sven Holmberg och konstnären, Svens dotter Camilla Pulkki

 

Tilläggsinformation:
Sven Holmberg, tel. 040 510 3760
Konstnären Camilla Pulkki, tel. 0440 876 324
VD för Karis Telefon Henrik Ekblom. tel. 044 744 0420