Nätanvändningen ökar konstant och nätet är en väsentlig del av de ungas vardag.

Vi vill hjälpa unga att hantera användandet av nätet! Tillsammans med Folkhälsan och bildningen på Raseborgs stad har vi arbetat fram en videoserie, som strävar efter att lära de unga att hantera nätet på rätt sätt.

Projektet ”Barn & internet” har som mål att förbättra mediakunskaper och undervisa inom följande områden: nätetikett, grooming, mobbning på nätet, vad man får dela för material, samt källkritik och falsk information på nätet. Med hjälp av detta hoppas vi kunna hjälpa ungdomarna använda nätet och därmed höja deras välbefinnande.

Även om materialet är lokalt förankrat till Västnyland, är det fritt fram att använda i hela landet. Vi uppskattar att materialet passar barn i lågstadieåldern, från och med årskurs 3.

Materialet kan delas upp enligt följande:

 1. Introduktion och En god vän
 2. Att dela material
 3. Grooming
  • Vad är grooming – och vad gör man om man blivit utsatt?

   4. GROOMING  

 4. Källkritik
  • Vad är sant – och hur ska man veta när något på nätet är fejk?

   5. KÄLLKRITIK 

 5. Trygg på nätet
 6. Spelvärlden och sammanfattning


Videoserien är uppdelad i lektioner för att det ska finnas tillräckligt med tid för läraren att bearbeta materialet med eleverna. Under rubriken Att titta på i klassen länkas övrigt material som är relevant för ämnet. Under rubriken Diskussion i klassen ges förslag på frågor att diskutera. Under Kom ihåg listas punkter som läraren kan betona i diskussionen. Under rubriken Vi rekommenderar listar vi källor som läraren kan använda sig av för att fördjupa sin egen kunskap. En del av källorna kan direkt implementeras i undervisningen, medan andra kan rekommenderas till föräldrar för fortsatt behandling av ämnet i hemmet.


Kontakta oss

Frågor, förbättringsförslag och feedback tas emot på adressen info [at] ktab.fi.

Projektet ”Barn & internet” är möjliggjort av Karis Telefon, OP Raseborg, Folkhälsan, Raseborgs stad, samt Lions Club Ekenäs, Lions Club Karis och Lions Club Tenala-Bromarf.

Animationsfilmerna är skapade av Multifoto.