Hundraårsjubileet till ära publicerar vi kontinuerligt blogginlägg som behandlar aktuella ämnen. Läs Henriks blogginlägg om kommunikation och samhällsansvar.


100 år av kommunikation och samhällsansvar

Karis Telefonaktiebolag grundades 26.10.1920, som resultat av att den uselt skötta telefonverksamheten redan under en länge tid orsakat missnöje bland både industrins representanter och andra användare.

Invånarna samt representanter från både Billnäs Ab och Fiskars Ab grundade bolaget för att utveckla ägarkundernas telefoni, inte för att maximera vinst och dividender. På så sätt tog de ansvar samt främjade det lokala samhällets infrastruktur i form av fungerande telekommunikation.

Fungerande kommunikation i byarna och på landsbygden

Bolagets uppgift har knappt förändrats under hundra år. Fortfarande tar bolaget ansvar för sina aktieabonnenters grundläggande kommunikationsbehov såväl i centrum som ute på landsbygden. Det gamla kopparnätet med anor från 1900-talets början, kommer helt och hållet så småningom att slutligen ha ersatts med optisk fiber. Som bäst når fibern ända fram till användaren och fungerar utöver det som bas och rotsystem för alla former av trådlösa lösningar.

Hela Västnyland gynnas av fiber

Bolagets ägarkunder är idag utspridda i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå. På hela detta område kommer vårt fiberoptiska kommunikationsnät under en lång tid framöver att utgöra stommen för all slags kommunikation.

Karis Telefons grundroll som samhällsutvecklare ser ut att fortsätta oförändrad långt in i framtiden. Nya tekniska innovationer kommer att implementeras som en del av infrastrukturen vi skapat, så länge det uppfattas vettigt med hänsyn till aktieägare och omkringliggande samhälle.

Med stolthet kan vi även konstatera att vi sysselsätter ett femtiotal västnylänningar samt betjänar lokalt och rättvist på kundernas egna språk. Det är lätt att närma sig vårt bolag, som är en sakkunnig och livligt rask hundraåring!

Vi känner vårt ansvar och vill fortsättningsvis utveckla bygden och dess livskraft.


Karis Telefon Ab
Henrik Ekblom
verkställande direktör