Med fiber har varje kund en egen anslutning fram till sitt egnahemshus. Fiberns kapacitet är näst intill obegränsad vad gäller kabeln, så grannarnas nätaktivitet påverkar inte förbindelsen så som den gör för anslutningarna i mobilnätet.

Vad bör man ta i beaktande gällande nätet, när man bygger eller renoverar ett hus? Kom ihåg anslutningsbehovet både vid ute- och innearbeten. Vi har samlat ihop de bästa tipsen för byggaren och renoveraren.

Byggare eller renoverare, kom ihåg ditt nätbehov!

  1. I samband med grävningen av grunden eller andra gårdsarbeten, lönar det sig att reservera ett flertal rör från sidan av vägen till husets tekniska utrymme, genom vilka man samtidigt eller i framtiden kan dra fiberkablar. Kom ihåg detta speciellt då du asfalterar eller gör stenläggningsarbeten på gården.

  2. I husets tekniska utrymme behöver du väggutrymme samt tillräckligt med eluttag för fiberterminalen och annan nätutrustning.

  3. Det lönar sig att planera husets interna nät ordentligt. Vi rekommenderar minst ett dubbelt datauttag och ett tv-uttag till varje rum i huset. Datanätets kablage måste vara Ethernet kategori 6 eller bättre. Det interna nätets kablar avslutas i en korskopplingspanel i det tekniska utrymmet och då är det lätt att ta i bruk nätanslutning med nätverkskabel i alla rum. Även antennkablarna som dras för televisionerna avslutas i splittern i samma utrymme.

  4. Kom även ihåg övriga byggnader. Till exempel kan garagets värmepump behöva en tillförlitlig nätanslutning, så som även hemmekanikern som tillbringar sin tid i garaget. Om det är under 100 meters avstånd till byggnaden, kan förbindelsen förverkligas med Ethernet- och antennkablar installerade i ett skyddsrör.

  5. Allt fler av hemmets enheter behöver en nätanslutning. Installera åtminstone ett datauttag bredvid varje antennuttag, så är det lätt att ansluta televisionen till nätet med en kabel. Tv-apparaternas wifi-mottagare räcker oftast inte till dagens behov.

  6. Det lönar sig också att ansluta wifi-basstationer med kabel och placera dem så högt som möjligt. För dagens byggare är datauttag i taket eller högt uppsatta på väggen med andra ord lika viktiga som julstjärnornas eluttag ovanför fönstren.

Bostadsbolaget bör inte glömma det interna nätet

Från oss kan bostadsbolag beställa en fiberanslutning och via den högklassiga och förmånliga nät- och kabel-tv-tjänster till varje bostad. Man måste dock komma ihåg att bostadsbolaget ansvarar för fastighetens interna dataöverföringsnät, från den oftast i källaren placerade husfördelaren till bostäderna, samt de interna kablarna och uttagen i bostäderna.

De snabbaste hastigheterna, upp till en giga, nås i bostadsbolag vars internnätskablage består av fiber eller Ethernet-kablar. I äldre bostadsbolag, där dessa moderna internnätskablar ännu fattas, lönar det sig att dra nya fiberkablar från källaren till bostäderna senast i samband med rörrenoveringen. Bostadsbolagets internnätskablage kommer att spela en central roll i de allt snabbare tjänsternas funktionalitet.

KONTROLLERA FIBERTILLGÄNGLIGHETEN


Läs mer: