Landets stora teleoperatörer håller som bäst på att nedmontera sina gamla kopparnät. Orsaken är att de gamla telefontrådarna omöjligtvis kan leverera den kapacitet som dagens nätanvändning kräver, och det är inte längre hållbart att upprätthålla de gamla näten.

Ut med det gamla, in med det nya!

Karis Telefon har redan i några år fokuserat på fiber till hundra procent, eftersom vi slutförde nedmonteringen av vårt föråldrade nät i slutet av 2020. ADSL-internetanslutningarna, som levererades genom det gamla nätet, ersattes med mångdubbelt snabbare fiberanslutningar.

Här skulle vi gärna lägga punkt på historien, men faktum är att det finns hur många gamla telefontrådar som helst kvar inne i husbolagens väggar – och de är i aktiv användning.

Fiber till fastigheten men gamla linjer fram till lägenheterna

I synnerhet till höghus levererades fiberanslutningarna länge genom att dra fibern till ett utrymme i källaren, därifrån den sista biten upp till lägenheterna levererades via gamla telefonlinjer som bildar det inomhusnät som är på husbolagets ansvar.

När Karis Telefon började sälja fiberanslutningar till husbolagen sommaren 2009, var ADSL-anslutningar ännu den vanligaste lösningen och fiber var ganska okänt. Invånarnas behov (och därmed kapacitetsbehovet över lag) var i en helt annan klass än det är idag.

Det är lätt att förstå att husbolagen valde det (i då-läget) kostnadseffektiva alternativet att använda sig av inomhusnätet för den sista, rätt så korta sträckan. De hastigheterna som invånarna fick räckte bra till de dåtida behoven, och en förbindelse på 100 Mbit/s var ändå fyra gånger snabbare än maxhastigheten som man fått med ADSL.

Gamla inomhusnät begränsar kapacitet och hastighet

Under resans gång har vi testat lite olika tekniker, med vilka man via gamla telefonlinjer på korta sträckor till och med uppnått en nedladdningshastighet på 300 Mbit/s – men det har inte varit problemfritt. Det är bara att konstatera att de gamla kopparkablarna gett sitt allt och nu orkar de inte längre.

Inomhusnätet är alltid husbolagets egendom, så aktieägarna, bolagets styrelse eller disponenten måste ta initiativ till dess förnyande.

Så här vet du hur det står till i husbolaget

Som invånare kan du kolla upp läget i ditt husbolag genom att titta på hur ditt modem är kopplat.

  • Är modemet fast i ett gammalt telefonuttag, så är inomhusnätet gammalt.
  • Om modemet är fast i ett Ethernet-uttag eller direkt i en väldigt tunn (oftast gul) kopplingsfiber, är bolagets inomhusnät i skick.


Det går också att söka på en specifik lägenhetsadress i vår tillgänglighetssökning. Om maxhastigheten som erbjuds adressen är 100M eller 300M, så är inomhusnätet gammalt.

Som disponent eller styrelsemedlem kan du när som helst kontakta kundtjänsten för husbolag för att kolla upp detaljer du funderar på.

Detta kan husbolaget göra

Förnyandet av inomhusnätet är endast en tidsfråga, så behovet kommer emot förr eller senare. Speciellt om husbolaget annars också ska förnya till exempel rören eller elektriciteten, ska man (enligt Traficom) definitivt förnya inomhusnätet i samma veva – vilket dessutom är kostnadseffektivt.

Husbolaget kan börja med att av en elentreprenör be om en offert att förnya husbolagets inomhusnät enligt Traficoms föreskrift 65E/2022.

Det går också bra att kontakta oss först. Vi gör det riktigt enkelt:

  • Invånare – uttryck din önskan om bättre förbindelser genom att med styrelsen eller disponenten diskutera möjligheten att uppdatera inomhusnätet.
  • Styrelsemedlem eller disponent – kontakta oss, så hjälper vi er att komma i gång!


BE OM EN OFFERT

Karis Telefon erbjuder en långsiktig lösning

Vi ger husbolaget en offert på Bolagsbredband och samtidigt erbjuder vi uppdatering av inomhusnätet i form av utbyggnad av abonnentnätet ända fram till lägenheterna. Detta är ett väldigt bra alternativ för särskilt radhus och andra mindre bolag. På så sätt är kopparns saga all och invånarna kan välja hastigheter upp till en giga (1000M).

Om tio år kan läget se annorlunda ut, då kanske alla vill ha en hastighet på minst 10 giga. Detta lyckas bra då man redan har fiberkablarna i skick fram till lägenheterna och det enda man behöver göra är att byta ut sitt modem. Denna lösning är alltså väldigt långsiktig, med andra ord även en investering för framtiden.


Mer information

 

Ordlista

Abonnentnät = De kablar som går fram till abonnenterna/beställarna/kunderna, i detta fall invånarna i husbolaget.


Gbit/s eller G = Gigabit per sekund, begrepp som används för att förklara hur snabb internetanslutningens hastighet är. En giga är det samma som tusen mega (1G = 1000M).


Inomhusnät = Fastighetens inomhusnät/interna nät består av de kablar som inuti väggarna/strukturen går från centralen till lägenheterna.

Lägenhetens inomhusnät däremot, syftar i nyare bostäder på de (oftast) Ethernet-kablar som är dragna inuti bostaden från bostadens datacentral till datauttagen i de olika rummen.


Kommunikationsnät = I husbolag oftast ett generellt kabelnät och centralantennät.


Kopparkablar, telefonlinjer, telefontrådar, kopparnät, telefonnät = Det gamla nätet som i ca 100 års tid användes för att först förmedla telefonsamtal och i slutet även internetanslutningar.


Mbit/s eller M = Megabit per sekund, begrepp som används för att förklara hur snabb internetanslutningens hastighet är.


Modem = Fiberterminal, nätterminal, router, burk.. Kärt barn har många namn och alla dessa syftar på en boxformad apparat med blinkande lampor, från vilken du kan ansluta dig till Internet genom att koppla en Ethernetkabel till t.ex. din dator eller tv.

I husbolagen har nästan alla modem en WLAN-egenskap (wifi, trådlöst nät), men vissa modeller kräver ännu en skild sändare/router för det trådlösa nätet.