Hundraårsjubileet till ära publicerar vi kontinuerligt blogginlägg som behandlar aktuella ämnen. Läs Johans blogginlägg om cybersäkerhet.

Allt större behov för stabil och säker nätuppkoppling

Detta ytterst ovanliga år har bevisat vilken vital funktion fungerande stabila och säkra internetanslutningar uppfyller för samhället. Undantagsförhållandena som vidtagits på grund av coronaviruset har tvingat oss att i allt högre grad övergå till att jobba och studera på distans. Tack och lov har vårt samhälle under de senaste decennierna digitaliserats så långt att många branscher snabbt kunna anpassa sig och fortsätta fungera.

Inom många branscher görs en stor del av arbetet via nätuppkopplade resurser vilket i sin tur öppnar upp möjligheten för att jobba på distans. Detta innebär samtidigt att en stor del av företagets verksamhet sprids utanför den traditionella och kontrollerade arbetsmiljön. Utmaningen ligger i att säkra denna verksamhet och informationsgång ur tillförlitlighets-, datasäkerhets- och integritetssynvinkel.

Det sägs att människan är den svagaste länken då det gäller datasäkerhet. Det lönar sig att sätta ner lite tid på säkerhetsaspekten för att inte behöva ångra sig i efterhand då det kan vara för sent. Med ändamålsenlig cybersäkerhet och eftertanke utnyttjar du nätet på ett tryggt och säkert sätt.

Vad är cybersäkerhet?

Med cybersäkerhet syftar man på den teknologi, processer och direktiv som finns utformade för att skydda system, program, enheter, nätverk och data från yttre påverkan, skada och oönskad tillgång. Cybersäkerhet går ett steg längre än de traditionella säkerhetsmetoderna med brandmurar och antivirusprogram för att bygga en centralt hanterbar helhet av den digitala verksamheten genom att aktivt analysera rådande förhållanden och vid behov blixtsnabb reagera på eventuella säkerhetshot. Då information sprids ut i molnet och utanför det trygga kontorslandskapet uppstår ett större behov för att skydda vitala data. 

Hackarens motiv - vad vill hackaren åt?

 1. PENGAR | De vill åt dina pengar (bankkoder), din identitet eller övrig känslig information.
 2. DITT NÄT | Nätuppkoppling, användning av din nätuppkoppling i brottsliga syften.
 3. INFORMATION | Ditt rykte, smutskastning och spridning av din information.

Vanliga sätt att utföra cyberattacker

 1. NÄTFISKE | Kriminella försöker få tillgång till användarkonton, ofta genom bluffmejl. 
 2. SKADLIGA PROGRAM | Koden sänds oftast som bilagor i e-postmeddelanden men kan även installeras på infekterade webbplatser och sårbara servrar.
 3. ÖVERBELASTNINGSANGREPP | Angriparen har som mål att lamslå eller störa en tjänst eller IT-system.


Det krävs en snabb reaktionsförmåga vid cyberattacker och korrekta åtgärder på plats för att täppa till säkerhetshålet, putsa enheter och återskapa data från backup.

Går det att undvika säkerhetshot genom att surfa försiktigt?

Om du följer god datasäkerhetspraxis då du surfar på nätet så minskar du på riskerna för att bli utsatt.

 • SURFA SÄKERT och akta dig för var du klickar. Skadliga länkar sprids ofta via användarinlägg på nätet.

 • UNDVIK BEDRÄGERIER som baserar sig på misstänksamma erbjudanden. Om det låter för bra för att vara sant är det antagligen det. Ge inte ut dina bankkoder.

 • LITA INTE PÅ NÅGON du aldrig personligen träffat. Nätsvindlare är psykologiskt skickliga personer.

 • SKAPA LÅNGA OCH SVÅRA LÖSENORD. För att hålla reda på alla tusen olika lösenord så kan du skaffa ett skilt program som sparar dem.

 • ANVÄND TVÅFAKTORAUTENTISERING. I och med att du alltid har telefonen med dig, så är det enkelt att installera ett skilt autentiseringsprogram som hindrar utomstående från att komma åt dina viktiga konton.

Hur reagera om du blir utsatt för dataintrång?

 1. ANMÄL | Gör en brottsanmälan.
 2. KONTAKTA | Vid behov kan du kontakta myndigheternas särskilda avdelning för cybersäkerhetshot, Cybersäkerhetscentret på Traficom (Transport- och kommunikationsverket).
 3. KONTAKTA | Kontakta Dataombudsmannen vid misstanke om att personuppgifter kan ha äventyrats.

Myndigheternas och operatörens samarbete

Cybersäkerhetscentret vid Traficom samarbetar med operatörer och utbyter bland annat information om smittade enheter som sänder skadlig störande trafik ut på internet. Det kan då vara frågan om ett infiltrerat modem eller någon annan enhet inuti hemnätverket.

Karis Telefon informerar kunder vars utrustning infiltrerats eller på något sätt deltagit vid en attack. Ofta är kunden inte medveten om att dennes utrustning har smittats med skadlig programkod och tacksam över att få information om detta så de kan kontrollera modemet och vid behov även övrig utrustning. Genom att hålla modemets mjukvara uppdaterad och diverse enheter i hemnätet skyddade med antivirusprogram kan du proaktivt motarbeta riskerna för att ditt hemnätverk smittas av dylik skadlig programkod.

Det är svårt att helt utesluta alla risker kopplade till användning av internet. Internet är ämnat som och bör vara ett fritt medium, på gott och ont. Med de åtgärder som jag nämnt lyckas du dock motarbeta situationer där din utrustning och information utsätts för säkerhetshot på nätet. Jag önskar att du åtnjuter en stabil och säker nätuppkoppling samt att denna läsning bidrar till förbättrad datasäkerhet för dig.


Johan Nygård
Karis Telefon Ab

Läs också dessa blogginlägg